Nieuws

Terug naar overzicht

19-06-2018 

GML neemt deel aan een procedurele hoorzitting in Den Haag

Op 19 juni 2018 nam GML, de voormalige hoofdaandeelhouders van Yukos, deel aan een procedurele hoorzitting van het Gerechtshof in Den Haag. Deze hoorzitting was onderdeel van de lopende procedure waarin GML beoogt het arbitraal vonnis uit 2014 te herstellen.

Het vonnis uit 2014 kwam na een decenniumlange, onafhankelijke arbitrage die leidde tot de unanieme uitspraak dat Yukos Oil Company onrechtmatig door het Kremlin was onteigend. Het Hof van Arbitrage kende de voormalige hoofaandeelhouders van Yukos een schadevergoeding van $50 miljard toe.

Deze uitspraak werd in 2016 terzijdegeschoven door de Rechtbank van Den Haag op grond van een vermeend gebrek aan rechtsbevoegdheid van het Arbitraal Hof, omdat de Russische Federatie het Energiehandvestverdrag niet geratificeerd zou hebben. GML is sindsdien in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag om de de toekenning te herstellen.

Tijdens de precedurele zitting van 19 juni betoogde GML dat het Kremlin de Nederlandse wet overtreedt omdat het probeert de rechtelijke uitspraak uit 2014 terzijde te schuiven door de feitelijke en juridische basis achter haar eigen argumenten te wijzigen. Het Kremlin probeert het Hof af te leiden van de enige rechtsvraag die er werkelijk toe doet: of het Hof van Arbitrage de rechtsbevoegdheid had om over deze zaak te oordelen; en poogt het Hof af te wenden van de waarheid: de onrechtmatige toe-eigening door een meedogenloos regime dat al haar macht misbruikte om een succesvol bedrijf kapot te maken en de onderdelen aan staatsbedrijven Rosneft en Gazprom over te dragen.

GML heeft gepleit dat het Hof de pogingen van de Russische Federatie om de feitelijke en juridische basis van haar claim te wijzigen moet negeren. Het hof zal uiterlijk 25 september 2018 uitspraak doen.

Ander nieuws

 • 21-01-2019 

  Hoge Raad: Rusland handelde in strijd met de Nederlandse openbare orde

  Op 18 januari 2019 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een historische uitspraak een einde gemaakt aan de jarenlange juridische strijd over de politiek gemotiveerde onteigening van de internationale bezittingen van Yukos. De Hoge Raad bekrachtigde een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, dat oordeelde dat de wijze waarop Rusland het faillissement van Yukos heeft bewerkstelligd in strijd is met de Nederlandse openbare orde.

 • 25-09-2018 

  GML verwelkomt de beslissing van het Hof Den Haag

  Op 25 september 2018 heeft het Hof Den Haag de reikwijdte van de lopende Nederlandse vernietigingsprocedure verduidelijkt. In die procedure verzoeken Yukos' meerderheidsaandeelhouders het arbitrale vonnis uit 2014 in stand te laten. In dat arbitrale vonnis werd Rusland veroordeeld om hen meer dan US$50 miljard aan schadevergoeding te betalen, omdat Rusland hun investering in Yukos op onrechtmatige wijze had onteigend.

 • 04-04-2018 

  Dutch Parliament calls for European Magnitsky Act

  The Dutch Parliament has passed a resolution which calls on its government to push for a European Magnitsky Act. Inspired by the original US Magnitsky Act of 2012, the law would punish human-rights abusers by freezing their assets and denying them travel visas.