Nieuws

Terug naar overzicht

25-09-2018 

GML verwelkomt de beslissing van het Hof Den Haag

Op 25 september 2018 heeft het Hof Den Haag de reikwijdte van de lopende Nederlandse vernietigingsprocedure verduidelijkt. In die procedure verzoeken Yukos' meerderheidsaandeelhouders het arbitrale vonnis uit 2014 in stand te laten. In dat arbitrale vonnis werd Rusland veroordeeld om hen meer dan US$50 miljard aan schadevergoeding te betalen, omdat Rusland hun investering in Yukos op onrechtmatige wijze had onteigend.

De voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos verwelkomen de uitspraak van het Hof, met name de beslissing om de Russische beschuldigingen, dat de aandeelhouders fraude zouden hebben gepleegd in de arbitrage, te weigeren. Ze kijken er nu naar uit de valsheid van de andere beweringen van Rusland aan te tonen; beweringen die erop gericht zijn de aandacht af te leiden van de meedogenloze vernietiging van een succesvol bedrijf. De onrechtmatige onteigening van Yukos had als doel een politieke rivaal, Michail Khodorkovski, uit te schakelen en waardevolle activa over te hevelen naar de Russische staatsbedrijven Rosneft en Gazprom. Dit was de eerste stap die de kleptocratie van Vladimir Poetin inluidde.

Tim Osborne, Algemeen Directeur van GML, namens de voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders, verklaarde:

"We hebben het Hof gevraagd de reikwijdte van het juridisch geschil en de geschilpunten die door beide partijen moeten worden geadresseerd, te verduidelijken. Hoewel Rusland hier tegen was, heeft het Hof bepaald dat dit een geschikt en toelaatbaar verzoek was om de reikwijdte van het beroep te verduidelijken. Het Hof heeft vervolgens de Russische beschuldigingen dat Yukos-aandeelhouders fraude zouden hebben gepleegd in de arbitrage geweigerd. Tegelijkertijd heeft het Hof besloten dat het de argumenten van beide partijen zal aanhoren over de Russische beschuldigingen inzake vermeende “onrechtmatigheden” ten tijde van de privatisering van Yukos. Wij verwelkomen de verduidelijkingen van het Hof. We zien ernaar uit aan te tonen wat de Russische beschuldigingen werkelijk zijn: de zoveelste wanhopige poging om de aandacht af te leiden van wat zich echt heeft afgespeeld."

Het arbitrale vonnis uit 2014 is het sluitstuk van een tien jaar durende onafhankelijke arbitrageprocedure gevoerd in Den Haag, dat resulteerde in het unanieme oordeel dat Rusland Yukos Oil illegaal heeft onteigend en daarmee haar verplichtingen uit het Energiehandvestverdrag heeft geschonden. Het scheidsgerecht kende de voormalige aandeelhouders van Yukos daarom een vergoeding toe van meer dan US$50 miljard.

Dat vonnis werd in 2016 door de Rechtbank Den Haag vernietigd op basis van de redenering dat het scheidgerecht onbevoegd zou zijn geweest, omdat Rusland het Energiehandvestverdrag niet heeft geratificeerd en niet gebonden zou zijn aan de voorlopige toepassing ervan. De voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders vinden deze uitspraak van de Rechtbank onjuist en zijn bij het Hof Den Haag in beroep gegaan om het arbitrale vonnis te herstellen.

In hoger beroep heeft Rusland de feitelijke en juridische argumentatie voor verwerping van het arbitrale vonnis gewijzigd. Rusland heeft een groot aantal valse beschuldigingen geuit, die het scheidsgerecht eerder van tafel geveegd heeft. De voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders hebben het Hof Den Haag gevraagd zich er over uit te laten in hoeverre dat toelaatbaar is. Vandaag besloot het Hof om partijen over een deel van deze beschuldigingen te horen, en de Yukos-aandeelhouders zien ernaar uit te onthullen dat het slechts de zoveelste Russische poging is de geschiedenis te herschrijven.

Ander nieuws

 • 23-09-2019 

  Aandeelhouders Yukos pleiten in Den Haag voor herstel van Arbitrale Vonnissen tegen de Russische Federatie

  Op 23, 24 en 30 september 2019 de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos bij het Hof Den Haag pleiten voor herstel van de Arbitrale Vonnissen waarin de Russische Federatie werd veroordeeld tot schadevergoeding voor de onrechtmatige onteigening van hun investering.

 • 21-01-2019 

  Hoge Raad: Rusland handelde in strijd met de Nederlandse openbare orde

  Op 18 januari 2019 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een historische uitspraak een einde gemaakt aan de jarenlange juridische strijd over de politiek gemotiveerde onteigening van de internationale bezittingen van Yukos. De Hoge Raad bekrachtigde een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, dat oordeelde dat de wijze waarop Rusland het faillissement van Yukos heeft bewerkstelligd in strijd is met de Nederlandse openbare orde.

 • 19-06-2018 

  GML neemt deel aan een procedurele hoorzitting in Den Haag

  Op 19 juni 2018 nam GML, de voormalige hoofdaandeelhouders van Yukos, deel aan een procedurele hoorzitting van het Gerechtshof in Den Haag. Deze hoorzitting was onderdeel van de lopende procedure waarin GML beoogt het arbitraal vonnis uit 2014 te herstellen.