Nieuws

Terug naar overzicht

25-09-2018 

GML verwelkomt de beslissing van het Hof Den Haag

Op 25 september 2018 heeft het Hof Den Haag de reikwijdte van de lopende Nederlandse vernietigingsprocedure verduidelijkt. In die procedure verzoeken Yukos' meerderheidsaandeelhouders het arbitrale vonnis uit 2014 in stand te laten. In dat arbitrale vonnis werd Rusland veroordeeld om hen meer dan US$50 miljard aan schadevergoeding te betalen, omdat Rusland hun investering in Yukos op onrechtmatige wijze had onteigend.

De voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos verwelkomen de uitspraak van het Hof, met name de beslissing om de Russische beschuldigingen, dat de aandeelhouders fraude zouden hebben gepleegd in de arbitrage, te weigeren. Ze kijken er nu naar uit de valsheid van de andere beweringen van Rusland aan te tonen; beweringen die erop gericht zijn de aandacht af te leiden van de meedogenloze vernietiging van een succesvol bedrijf. De onrechtmatige onteigening van Yukos had als doel een politieke rivaal, Michail Khodorkovski, uit te schakelen en waardevolle activa over te hevelen naar de Russische staatsbedrijven Rosneft en Gazprom. Dit was de eerste stap die de kleptocratie van Vladimir Poetin inluidde.

Tim Osborne, Algemeen Directeur van GML, namens de voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders, verklaarde:

"We hebben het Hof gevraagd de reikwijdte van het juridisch geschil en de geschilpunten die door beide partijen moeten worden geadresseerd, te verduidelijken. Hoewel Rusland hier tegen was, heeft het Hof bepaald dat dit een geschikt en toelaatbaar verzoek was om de reikwijdte van het beroep te verduidelijken. Het Hof heeft vervolgens de Russische beschuldigingen dat Yukos-aandeelhouders fraude zouden hebben gepleegd in de arbitrage geweigerd. Tegelijkertijd heeft het Hof besloten dat het de argumenten van beide partijen zal aanhoren over de Russische beschuldigingen inzake vermeende “onrechtmatigheden” ten tijde van de privatisering van Yukos. Wij verwelkomen de verduidelijkingen van het Hof. We zien ernaar uit aan te tonen wat de Russische beschuldigingen werkelijk zijn: de zoveelste wanhopige poging om de aandacht af te leiden van wat zich echt heeft afgespeeld."

Het arbitrale vonnis uit 2014 is het sluitstuk van een tien jaar durende onafhankelijke arbitrageprocedure gevoerd in Den Haag, dat resulteerde in het unanieme oordeel dat Rusland Yukos Oil illegaal heeft onteigend en daarmee haar verplichtingen uit het Energiehandvestverdrag heeft geschonden. Het scheidsgerecht kende de voormalige aandeelhouders van Yukos daarom een vergoeding toe van meer dan US$50 miljard.

Dat vonnis werd in 2016 door de Rechtbank Den Haag vernietigd op basis van de redenering dat het scheidgerecht onbevoegd zou zijn geweest, omdat Rusland het Energiehandvestverdrag niet heeft geratificeerd en niet gebonden zou zijn aan de voorlopige toepassing ervan. De voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders vinden deze uitspraak van de Rechtbank onjuist en zijn bij het Hof Den Haag in beroep gegaan om het arbitrale vonnis te herstellen.

In hoger beroep heeft Rusland de feitelijke en juridische argumentatie voor verwerping van het arbitrale vonnis gewijzigd. Rusland heeft een groot aantal valse beschuldigingen geuit, die het scheidsgerecht eerder van tafel geveegd heeft. De voormalige Yukos-meerderheidsaandeelhouders hebben het Hof Den Haag gevraagd zich er over uit te laten in hoeverre dat toelaatbaar is. Vandaag besloot het Hof om partijen over een deel van deze beschuldigingen te horen, en de Yukos-aandeelhouders zien ernaar uit te onthullen dat het slechts de zoveelste Russische poging is de geschiedenis te herschrijven.

Ander nieuws

 • 19-06-2018 

  GML neemt deel aan een procedurele hoorzitting in Den Haag

  Op 19 juni 2018 nam GML, de voormalige hoofdaandeelhouders van Yukos, deel aan een procedurele hoorzitting van het Gerechtshof in Den Haag. Deze hoorzitting was onderdeel van de lopende procedure waarin GML beoogt het arbitraal vonnis uit 2014 te herstellen.

 • 04-04-2018 

  Dutch Parliament calls for European Magnitsky Act

  The Dutch Parliament has passed a resolution which calls on its government to push for a European Magnitsky Act. Inspired by the original US Magnitsky Act of 2012, the law would punish human-rights abusers by freezing their assets and denying them travel visas.

 • 26-01-2018 

  Hackteam AIVD gaf FBI cruciale info over Russische inmenging verkiezingen

  De Nederlandse inlichtingendiensten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het lopende FBI-onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. De inlichtingendiensten AIVD en de MIVD gaven de Amerikanen cruciale informatie door die zij hadden onderschept bij de Russische hackgroep 'Cozy Bear'. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant.