Nieuws

Terug naar overzicht

21-01-2019 

Hoge Raad: Rusland handelde in strijd met de Nederlandse openbare orde

Op 18 januari 2019 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een historische uitspraak een einde gemaakt aan de jarenlange juridische strijd over de politiek gemotiveerde onteigening van de internationale bezittingen van Yukos. De Hoge Raad bekrachtigde een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, dat oordeelde dat de wijze waarop Rusland het faillissement van Yukos heeft bewerkstelligd in strijd is met de Nederlandse openbare orde.

"Het geeft een enorme voldoening dat een zo gezaghebbende, onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie zo'n belangrijke beslissing heeft genomen, en erkent dat de onteigening van Yukos Oil door de Russische Federatie een schaamteloze diefstal was”, zei Steven Theede, de voormalige CEO van Yukos en bestuurslid van de Nederlandse Yukos stichtingen, die de procedures voerden. "Vandaag is een mooie dag voor de rechtsstaat."

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in 2017 dat het faillissement van Yukos, in 2006, niet in Nederland mag worden erkend. Dat faillissement leidde tot de verkoop van Yukos Finance B.V., wat onderwerp van de procedure was. De Russische autoriteiten duwden Yukos destijds opzettelijk over de rand van de financiële afgrond als onderdeel van een politiek gemotiveerde aanval op de toenmalige CEO van Yukos, Mikhail Khodorkovsky, een opponent van Poetin. De Russische bezittingen van Yukos Oil werden voornamelijk overgeheveld naar staatsoliebedrijf Rosneft.

Op 5 december 2018 velde de Rechtbank Amsterdam in een andere zaak over Yukos een vernietigend oordeel over de Russische rechtspraak. Het vonnis bevat harde kritiek op het gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Russische gerechten, die in rechtszaken tegen Yukos de belangen behartigen van de Russische regering. De Rechtbank Amsterdam verwees in het bijzonder naar de gangbare praktijk waarbij Russische rechters van hogerhand wordt verteld hoe ze vonnissen moeten wijzen in het voordeel van de Russische staat, waarbij zij tevoren soms zelfs volledig voorgekookte vonnissen krijgen aangereikt.

Ander nieuws

 • 25-09-2018 

  GML verwelkomt de beslissing van het Hof Den Haag

  Op 25 september 2018 heeft het Hof Den Haag de reikwijdte van de lopende Nederlandse vernietigingsprocedure verduidelijkt. In die procedure verzoeken Yukos' meerderheidsaandeelhouders het arbitrale vonnis uit 2014 in stand te laten. In dat arbitrale vonnis werd Rusland veroordeeld om hen meer dan US$50 miljard aan schadevergoeding te betalen, omdat Rusland hun investering in Yukos op onrechtmatige wijze had onteigend.

 • 19-06-2018 

  GML neemt deel aan een procedurele hoorzitting in Den Haag

  Op 19 juni 2018 nam GML, de voormalige hoofdaandeelhouders van Yukos, deel aan een procedurele hoorzitting van het Gerechtshof in Den Haag. Deze hoorzitting was onderdeel van de lopende procedure waarin GML beoogt het arbitraal vonnis uit 2014 te herstellen.

 • 04-04-2018 

  Dutch Parliament calls for European Magnitsky Act

  The Dutch Parliament has passed a resolution which calls on its government to push for a European Magnitsky Act. Inspired by the original US Magnitsky Act of 2012, the law would punish human-rights abusers by freezing their assets and denying them travel visas.