Nieuws

Terug naar overzicht

23-09-2019 

Aandeelhouders Yukos pleiten in Den Haag voor herstel van Arbitrale Vonnissen tegen de Russische Federatie

Op 23, 24 en 30 september 2019 de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos bij het Hof Den Haag pleiten voor herstel van de Arbitrale Vonnissen waarin de Russische Federatie werd veroordeeld tot schadevergoeding voor de onrechtmatige onteigening van hun investering.

In juli 2014 heeft een onafhankelijk internationaal Scheidsgerecht in Den Haag unaniem geoordeeld dat Yukos op onrechtmatige wijze is onteigend door de Russische staat. Het Scheidsgerecht heeft aan de voormalige meerderheidsaandeelhouders een schadevergoeding van ruim $50 miljard toegekend. In de Arbitrale Eindvonnissen van het Scheidsgerecht is te lezen: “Russian courts bent to the will of Russian executive authorities to bankrupt Yukos, assign its assets to a state-controlled company [Rosneft] and incarcerate a man [Mikhail Khodorkovsky] who gave signs of becoming a political competitor.”

In 2016 heeft de Rechtbank Den Haag de Arbitrale Eindvonnissen vernietigd. De Rechtbank oordeelde dat het Scheidsgerecht onbevoegd was om van het geschil kennis te nemen, omdat de Russische Federatie het Energiehandvestverdrag, de wettelijke grondslag van de arbitrages, wel had ondertekend maar niet had geratificeerd. De voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos menen dat het vonnis van de Rechtbank fundamenteel onjuist is en moet worden vernietigd. De partijen hebben honderden pagina's aan schriftelijke processtukken bij het Hof ingediend, en tientallen deskundigenberichten en getuigenverklaringen.

Tim Osborne, Chief Executive van GML: “De Russische Federatie kan niet boven de wet staan. We hebben er vertrouwen in dat het Hof de uitspraak van de Rechtbank zal vernietigen en dat het recht zal zegevieren. We zullen gedurende de zitting nader toelichten waarom de argumenten die de Russische Federatie tegen de Arbitrale Vonnissen en het Scheidsgerecht heeft aangevoerd, misplaatst zijn, en waarom die Vonnissen moeten worden hersteld.”

Ander nieuws

 • 21-01-2019 

  Hoge Raad: Rusland handelde in strijd met de Nederlandse openbare orde

  Op 18 januari 2019 heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een historische uitspraak een einde gemaakt aan de jarenlange juridische strijd over de politiek gemotiveerde onteigening van de internationale bezittingen van Yukos. De Hoge Raad bekrachtigde een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, dat oordeelde dat de wijze waarop Rusland het faillissement van Yukos heeft bewerkstelligd in strijd is met de Nederlandse openbare orde.

 • 25-09-2018 

  GML verwelkomt de beslissing van het Hof Den Haag

  Op 25 september 2018 heeft het Hof Den Haag de reikwijdte van de lopende Nederlandse vernietigingsprocedure verduidelijkt. In die procedure verzoeken Yukos' meerderheidsaandeelhouders het arbitrale vonnis uit 2014 in stand te laten. In dat arbitrale vonnis werd Rusland veroordeeld om hen meer dan US$50 miljard aan schadevergoeding te betalen, omdat Rusland hun investering in Yukos op onrechtmatige wijze had onteigend.

 • 19-06-2018 

  GML neemt deel aan een procedurele hoorzitting in Den Haag

  Op 19 juni 2018 nam GML, de voormalige hoofdaandeelhouders van Yukos, deel aan een procedurele hoorzitting van het Gerechtshof in Den Haag. Deze hoorzitting was onderdeel van de lopende procedure waarin GML beoogt het arbitraal vonnis uit 2014 te herstellen.