Tijdlijn

Een succesverhaal

2002

Yukos publiceert zijn volledige eigendomsstructuur.

Scroll

2001

Yukos is het eerste Russische oliebedrijf dat financiële kwartaalrapporten publiceert.

2002

Yukos publiceert zijn volledige eigendomsstructuur.

2003

Yukos heeft 100.000 medewerkers, wordt de grootste belastingbetaler van Rusland, bereikt een marktwaarde van $ 33 miljard en haalt de Financial Times top 10 van wereldwijde bedrijven waarin aandeelhouders het meeste vertrouwen hebben.

Een gewelddadige onteigening

Februari 2003

Mikhail Khodorkovsky, algemeen directeur van Yukos, neemt met president Poetin en andere leiders uit het bedrijfsleven deel aan een bijeenkomst die wordt uitgezonden op tv. Hij roept op tot actie tegen corruptie.

Oktober

Khodorkovsky wordt opgepakt door gewapende veiligheidsdiensten; de volgende tien jaar brengt hij door in gevangenschap.

December

Slechts enkele maanden nadat een audit heeft aangetoond dat het bedrijf financieel op orde is, eist de belastingdienst $ 3,5 miljard van Yukos. De betaling moet binnen twee dagen plaatsvinden.

Een gewelddadige onteigening

2004

De Russische autoriteiten leggen beslag op alle aandelen van Yukos Oil in Yuganskneftegaz, de grootste productiemaatschappij van Yukos. De maatschappij wordt later op een veiling binnen tien minuten verkocht aan Baikal Finance Group, een onderneming die slechts een paar dagen eerder is geregistreerd. Baikal wordt enkele dagen na de veiling overgenomen door het staatsoliebedrijf Rosneft.

2005

GML start een onafhankelijke arbitrageprocedure in Den Haag. Er worden drie gerenommeerde arbiters benoemd: één door de Russische Federatie, één door GML en één door het Permanente Hof van Arbitrage dat de procedure overziet. In de daaropvolgende periode van ruim negen jaar bestuderen zij meer dan 4.000 pagina's aan bewijs, houden ze 33 zittingsdagen en luisteren ze naar verklaringen van 23 experts.

2006

Yukos wordt gedwongen failliet verklaard door een Russische rechtbank.

2005

GML start een onafhankelijke arbitrageprocedure in Den Haag. Er worden drie gerenommeerde arbiters benoemd: één door de Russische Federatie, één door GML en één door het Permanente Hof van Arbitrage dat de procedure overziet. In de daaropvolgende periode van ruim negen jaar bestuderen zij meer dan 4.000 pagina's aan bewijs, houden ze 33 zittingsdagen en luisteren ze naar verklaringen van 23 experts.

Zoektocht naar gerechtigheid

Vasily Aleksanyan (hierboven) volgt zijn geweten en weigert om een valse verklaring af te geven tegen zijn collega's bij Yukos. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt zijn detentie. Hij sterft echter twee jaar na zijn vrijlating doordat hem tijdens zijn detentie een dringende medische behandeling is geweigerd.

18 juli 2014

Het in Den Haag gezetelde arbitragetribunaal oordeelt dat Yukos op onrechtmatige wijze door de Russische Federatie is onteigend en kent een schadevergoeding toe van meer dan $ 50 miljard aan GML. Het tribunaal concludeert onder meer dat:

Russische rechtbanken bogen naar de wil van de Russische uitvoerend macht en verklaarden Yukos failliet, kenden diens eigendommen toe aan een staatsbedrijf en sloten een man op die blijk gaf van tekenen dat hij zich zou ontplooien tot een politieke concurrent.

Het hoofddoel van de Russische Federatie was niet het innen van belastingen, maar het failliet laten verklaren van Yukos en het zich toe-eigenen van diens waardevolle activa.

Het kon niet van de eigenaren verwacht worden dat zij konden voorzien dat ze een afbraak van hun investeringen en de vernietiging van Yukos riskeerden.

Zoektocht naar gerechtigheid

2015

Omdat Rusland weigert het arbitrale vonnis ten bedrage van $ 50 miljard te voldoen, start GML procedures via dochterondernemingen Yukos Universal en Hulley Enterprises om het arbitrale vonnis in België, Frankrijk, Duitsland, het VK, de VS en India ten uitvoer te leggen.

De Belgische overheid neemt na Russische druk haastig de 'Yukoswet' aan, die het moeilijker maakt voor gelaedeerden om beslag te leggen op eigendommen van vreemde staten. Frankrijk neemt vervolgens een soortgelijke wet aan.

31 juli 2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Russische Federatie het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden en kent de voormalige aandeelhouders van Yukos 1,9 miljard euro toe.

2015

Omdat Rusland weigert het arbitrale vonnis ten bedrage van $ 50 miljard te voldoen, start GML procedures via dochterondernemingen Yukos Universal en Hulley Enterprises om het arbitrale vonnis in België, Frankrijk, Duitsland, het VK, de VS en India ten uitvoer te leggen.

De Belgische overheid neemt na Russische druk haastig de 'Yukoswet' aan, die het moeilijker maakt voor gelaedeerden om beslag te leggen op eigendommen van vreemde staten. Frankrijk neemt vervolgens een soortgelijke wet aan.

20 april 2016

De rechtbank Den Haag bestrijdt de inhoud van het arbitrale vonnis niet, maar vernietigt het vonnis van $ 50 miljard, omdat het tribunaal niet bevoegd zou zijn geweest. Geen enkele onafhankelijke juridische deskundige geeft steun aan deze uitspraak.

13 maart 2017

GML gaat in beroep bij het gerechtshof in Den Haag, met het doel om het vonnis van de rechtbank van 2016 ongedaan te maken.