Privacy

Hebt u vragen over onze website? Jonathan Hill, onze directeur communicatie, beantwoordt ze graag. U vindt zijn gegevens op onze contactpagina.

Ons privacybeleid:

Ons privacybeleid (het 'beleid') legt uit hoe GML Limited persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers van de website (de 'website') verzamelt en gebruikt. U vindt meer informatie over GML Limited op de pagina 'Over ons'. Ons beleid bevat belangrijke informatie over de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens die door onze website worden verzameld. We adviseren u om het zorgvuldig door te lezen voordat u enige persoonlijke gegevens met ons deelt. Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de manieren die in dit beleid worden beschreven. Gebruik deze website niet als u niet instemt met de inhoud van dit beleid.

A. Gegevens die we verzamelen

U kunt de website over het algemeen bezoeken zonder persoonlijke gegevens over uzelf te verstrekken. Onder 'persoonlijke gegevens' vallen alle gegevens die u op zichzelf kunnen identificeren of die met andere gegevens kunnen worden gecombineerd om u te identificeren of met u te communiceren. Hieronder vallen onder andere, uw voor- en achternaam, zakelijke en persoonlijke e-mailadressen en beroep.

i) Niet-geregistreerde gebruikers We verzamelen geen persoonlijke gegevens over u als u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om de gegevens aan ons te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat bepaalde informatie over uw bezoek aan onze website automatisch zal worden verzameld. Raadpleeg daarvoor 'Automatisch verzamelde informatie'.

ii) Automatisch verzamelde informatie Als u onze website bezoekt, verzamelen en analyseren we automatisch bepaalde gegevens over uw computer. Deze gegevens bevatten, maar zijn mogelijk niet beperkt tot, het IP-adres dat door uw computer wordt gebruikt om verbinding met internet te maken, informatie over uw browsertype en -taal, de datum en tijd waarop u onze website opent, de inhoud van eventuele cookies die uw browser eerder van ons aanvaardde en die niet werden verwijderd, en het webadres waarvandaan u naar de website bent verwezen.

iii) Gebruik van cookies Onze webserver kan als gevolg van uw bezoek aan onze website mogelijk direct of indirect een cookie in uw webbrowser plaatsen. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat ons inzicht biedt in de manier waarop personen onze website bezoeken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen niet aan enige persoonlijke gegevens worden gekoppeld. Ze worden gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. U kunt de acceptatie van cookies weigeren door specifieke procedures voor uw browser te volgen. Als u dit doet, kunt u echter mogelijk niet meer bepaalde delen van onze website openen.

iv) Bronmaterialen en persoonlijke gegevens Een belangrijk aspect van onze website is de verstrekking van informatiebronnen aan u. Deze bronnen bevatten artikelen, rapporten, onderzoekspapers en andere publicaties. Deze materialen kunnen mogelijk de auteur(s) of maker(s) van het materiaal onthullen en andere persoonlijke gegevens over hen bevatten, zoals hun institutionele betrekkingen, academische kwalificaties en functietitels. Dergelijke materialen mogen niet zonder de toestemming van de relevante auteurs of makers van de materialen worden geplaatst.

B. Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken

GML Limited verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voornamelijk voor de volgende doelen:

• Om te reageren op uw vragen: we kunnen uw e-mailadres en andere persoonlijke details mogelijk gebruiken om met u te communiceren als u reacties of vragen hebt verzonden; • Om de website te onderhouden en om enquêtes te houden: we kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken om onze website te onderhouden en te verbeteren. Ook kunnen we van tijd tot tijd enquêtes houden om het gebruik van onze website te evalueren; • Om bronmaterialen en informatie te verstrekken: als we informatiematerialen publiceren, kunnen we mogelijk minimale details tonen over de personen en organisaties die informatiebronnen aan onze website hebben verstrekt. Deze materialen kunnen worden geopend en gelezen door algemeen publiek.

U kunt op elk gewenst moment vragen om uw naam of andere persoonlijke gegevens en bijdragen die op onze website worden weergegeven te verwijderen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen. C. Keuzes ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens GML Limited vindt het belangrijk om personen de mogelijkheid te bieden om hun rechten uit te oefenen ten aanzien van de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt. Indien we voorstellen om uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan diegene die in dit beleid zijn beschreven, zullen we u een gemakkelijke manier bieden om u voor dergelijk gebruik af te melden.

Elke persoon van wie we persoonlijke gegevens bewaren, kan bovendien contact met GML Limited opnemen en toegang tot de persoonlijke gegevens vragen. Een volledige beschrijving daarvan is hieronder te vinden onder 'Toegang tot en correctie van persoonlijke gegevens'. We zullen er tevens in alle andere gevallen naar streven om te voorzien in uw wens ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mits deze wens niet in strijd is met ons beheer van de website of met onze juridische of wettelijke verplichtingen. U bent vrij om de verstrekking van persoonlijke gegevens aan ons te weigeren. Dit kan echter betekenen dat u de 'Zoektocht naar gerechtigheid' niet langer kunt gebruiken.

D. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

GML Limited kan in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven of personen buiten GML Limited:

• Als we dienstverleners en externe partijen inschakelen om namens ons persoonlijke gegevens te verwerken. In dat geval eist GML Limited dat deze dienstverleners toepasselijke technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen voordat ze enige persoonlijke gegevens van ons kunnen ontvangen; • In reactie op dagvaardingen, rechterlijke beslissingen of andere juridische processen teneinde onze wettelijke rechten te handhaven of uit te oefenen, ons te verdedigen tegen juridische claims of anderszins. We behouden ons in dergelijke gevallen voor om enige juridische tegenwerping of enig wettelijk recht uit te oefenen of om daar afstand van te nemen; • Als we ervan overtuigd zijn dat het gepast is om onderzoek te doen, preventieve maatregelen te treffen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, teneinde de rechten, eigendommen of veiligheid van GML Limited of anderen te beschermen en te verdedigen. In andere gevallen ontvangt u een melding als we enige persoonlijke gegevens over u met externe partijen moeten delen.

U krijgt dan de kans om te kiezen dat we dergelijke informatie niet delen.

E. Integriteit van gegevens

GML Limited verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld en in lijn met dit beleid. We nemen redelijke stappen om te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verwerken nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

F. Toegang tot en correctie van persoonlijke gegevens

U kunt toegang vragen tot alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren en ons vragen om enige informatie die mogelijk onjuist is te corrigeren, tenzij de wet anders eist. Neem contact op met Jonathan Hill, onze directeur communicatie, om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren te bekijken of te corrigeren of om vragen te stellen. U vindt zijn contactgegevens op onze contactpagina.

G. Informatiebeveiliging

GML Limited heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ons helpen beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens. We controleren onze systemen regelmatig om er zeker van te zijn dat de beveiliging en integriteit van persoonlijke gegevens in ons bezit nooit worden aangetast. Helaas kan van geen enkele gegevensoverdracht via internet absolute veiligheid worden gegarandeerd. GML Limited aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige schade die u lijdt als gevolg van onderschepping, aanpassing of misbruik van informatie tijdens de overdracht.

H. Externe websites

We kunnen koppelingen naar andere websites en bronnen op internet aanbieden, die u naar eigen goeddunken kunt bekijken. U erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen als u ervoor kiest om de gekoppelde website te openen, en dat we geen controle uitoefenen of goedkeuring geven voor, noch direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) de privacygebruiken van dergelijke website, (ii) de inhoud op dergelijke website, inclusief (maar niet alleen) enige advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of diensten die op dergelijke websites of in dergelijke bronnen beschikbaar zijn, of (iii) het gebruik dat anderen van deze websites of bronnen maken.

Wanneer u een externe website opent, dient u zichzelf op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de privacygebruiken van dergelijke externe websites. U dient zich er ook van bewust te zijn dat dergelijke externe websites mogelijk cookies gebruiken.

I. Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Als we aanzienlijke veranderingen in dit beleid maken, zullen we eventuele veranderingen in het beleid op deze pagina publiceren. Als u onze website na dergelijke publicaties of kennisgevingen blijft gebruiken, geeft u blijk van uw acceptatie van deze veranderingen.

Neem bij andere vragen of zorgen over dit beleid gerust contact op met Jonathan Hill, onze directeur communicatie. U vindt zijn gegevens op onze contactpagina.

We bedanken u voor uw bezoek en hopen dat u deze website nuttig vindt.

Schrijf je hier in voor nieuwsupdates